Welke mogelijkheden bestaan er om op grond van artikel 359a Sv rechtsgevolgen te verbinden aan fouten in het strafdossier?

F.C.W. de Graaf, L. Kesteloo

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Cite this