Welkom in de CRISPR-dierentuin: Juridische grenzen aan genetische modificatie van het nageslacht in het CRISPR-tijdperk

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

637 Downloads (Pure)

Abstract

Hoe dient de rechtsorde te reageren op de komst van CRISPR-baby’s? Al sinds eind jaren negentig wordt genetische modificatie van het nageslacht categorisch verboden, zowel op nationaal als internationaal niveau. Nu CRISPR de genetische modificatie van mensen binnen handbereik lijkt te brengen, is wereldwijd een verhitte discussie losgebarsten over de vraag of deze verbodsbepalingen nog wel van deze tijd zijn. In dit artikel worden de recente voorstellen besproken die in politieke, medisch-wetenschappelijke en rechtswetenschappelijke kringen zijn gedaan om genetische modificatie van het nageslacht niet langer te verbieden maar te reguleren en daarbij een belangrijke plaats in te ruimen voor zelfregulering door de biomedische beroepsgroep. Deze voorstellen zijn in meerdere opzichten problematisch. Vragen kunnen worden gesteld over de praktische uitvoerbaarheid, het onderliggende waardenkader en het democratische en rechtsstatelijke gehalte van de voorstellen.
Original languageDutch
Article number2019/1371
Pages (from-to)1722-1730
Number of pages9
JournalNederlands Juristenblad
Volume2019
Issue number24
Publication statusPublished - 17 Jun 2019

Cite this