Wendbaar wetgeven: De wetgever als systeembeheerder

M.H.A.F. Lokin

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis - Research and graduation internal

4095 Downloads (Pure)

Abstract

Uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid zetten op grote schaal ICT in voor een effectieve en efficiënte uitvoering van wetgeving. De massaliteit van hun uitvoeringspraktijk maakt ICT onmisbaar. De vertaling van wettelijke regels die zij moeten uitvoeren naar specificaties voor ICT-systemen is een ingewikkeld en vaak moeizaam proces, mede omdat juristen en ICT-ontwerpers elkaars taal en wereld niet delen.
De dissertatie beschrijft een aanpak om de vertaling van wetgeving naar ICT te ondersteunen. Het bestaat uit een taalmodel, een wetgevingsvocabulaire en toepassing van de techniek van linked data om de betekenis van wetgeving te duiden. Daarnaast worden op basis van analyse van agile werkwijzen uit de systeem- en softwareontwikkeling, voorstellen gedaan om tot een multidisciplinaire en iteratieve werkwijze te komen in het ambtelijke en parlementaire wetgevingsproces. Dit alles met het oog op het realiseren van wendbare wetgeving, die wendbare wetsuitvoering ondersteunt en de wetgever in staat stelt zijn rol van systeembeheerder optimaal te vervullen.
Original languageDutch
QualificationPhD
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Amsterdam
Supervisors/Advisors
  • van Ommeren, Frank, Supervisor
  • Lodder, Arno R., Co-supervisor
Award date31 Oct 2018
Place of PublicationDen Haag
Print ISBNs9789462905528
Electronic ISBNs9789462749412
Publication statusPublished - 31 Oct 2018

Keywords

  • wetgeving, wetgevingsproces, ICT, agile, LegOps

Cite this