Werk en privé, de strijd om tijd in het arbeidsovereenkomstenrecht

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis – Research internal, graduation external

2069 Downloads (Pure)

Abstract

In deze dissertatie is in kaart gebracht op welke wijze wetgever en rechter de persoonlijke belangen van de werknemer hebben beschermd in de afgelopen eeuw, met name voor zover het gaat om de bescherming van tijd voor bezigheden in het privéleven van de werknemer. Naast een historisch overzicht van ontwikkelingen in het arbeidstijdenrecht, het ‘arbeid en zorg’-recht, en het recht op gelijke behandeling van werknemers met zorgtaken, bevat het boek een studie naar de vraag in hoeverre persoonlijke belangen in het systeem van het arbeidsrecht in het algemeen beschermd worden, en in hoeverre de bescherming van de persoonlijke belangen van de werknemer in het arbeidstijden- en verlofrecht vanaf de jaren ’90 daar vanaf wijkt. Tenslotte wordt bezien in hoeverre het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer doorwerkt in de arbeidsrelatie, voor zover het gaat om zeggenschap over de tijd van de werknemer.
Original languageDutch
QualificationPhD
Awarding Institution
  • RU Nijmegen
Supervisors/Advisors
  • Asscher-Vonk, I.P., Supervisor, -
Award date30 Sept 2011
Place of PublicationDeventer
Publisher
Print ISBNs9789013096033
Publication statusPublished - 2011

Bibliographical note

Naam instelling promotie: RU Nijmegen
Naam instelling onderzoek: Vrije Universiteit

Cite this