Wie bereikt de overheid met sociale media? Een onderzoek naar het gebruik van sociale media in de interactie tussen gemeente en burgers

Tjerk Budding, Bram Faber, Vinitha Siebers

Research output: Book / ReportReportProfessional

Abstract

Met de NL DIGIbeter Agenda Digitale overheid zet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in op een bijdrage aan de innovatie binnen de publieke sector op het gebied van ICT‐ontwikkelingen. Een van de speerpunten in deze agenda is: toegankelijk en begrijpelijk, en voor iedereen. Dat wil zeggen dat alle burgers gebruik moeten kunnen maken van diensten van de overheid en dat ernaar gestreefd wordt om deze diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen, verwachtingen en praktijksituaties van burgers en ondernemers.

Met name binnen lokale overheden is een ontwikkeling zichtbaar waarbij steeds meer gebruik wordt gemaakt van digitale hulpmiddelen om burgers te bereiken en te betrekken. Een voorbeeld hiervan is sociale media, een verzamelnaam voor online platforms waarin gebruikers op kunnen reageren (waaronder Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn). Sociale media worden vaak gezien als een middel om te informeren, om de participatie van burgers te vergroten alsmede om burgers te betrekken bij overheidsvraagstukken. Hierbij kan echter de vraag worden gesteld welke burgers (‘wie’) er bereikt worden met sociale media. Het gebruik van sociale media geeft de kans om burgers actief te betrekken door hen de gelegenheid te geven te reageren op berichten en deze reacties in aanmerking te nemen bij het verder vormgeven en uitwerken van gemeentelijk beleid. Het is dan wel van cruciaal belang om een goed beeld te hebben over degene die bereikt worden.

In deze rapportage wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het gebruik van sociale media binnen Nederlandse gemeenten. In het bijzonder wordt er onderzocht wie er bereikt wordt via verschillende socialemediaplatforms.
Original languageDutch
PublisherMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Number of pages28
Publication statusPublished - 11 Nov 2019

Cite this