Wijzigen van van overheidscontracten die door middel van een gereguleerde aanbestedingsprocedure tot stand zijn gekomen

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

530 Downloads (Pure)

Abstract

Het aanbestedingsrecht beperkt de contractsvrijheid van de overheid. Die beperking strekt zich onder andere ook uit ten aanzien van haar bevoegdheid om een overeen- komst die in het kader van een aanbestedingsprocedure wordt aangegaan, tussentijds te wijzigen. Gegeven de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de op dit moment geldende aanbestedingsregulering, beoogt dit artikel aan de hand van een analyse van een vijftal geval- typen de vraag te beantwoorden op welke wijze en in hoeverre die regulering de hiervoor bedoelde wijzigings- bevoegdheid aan banden legt.
Original languageDutch
Pages (from-to)49-63
Number of pages15
JournalContracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk
Volume2012
Issue number2
Publication statusPublished - 2012

Cite this