Woningbouw in de 21e eeuw

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

448 Downloads (Pure)

Abstract

Woningbouw staat weer volop in de belangstelling in Nederland. Tien jaar na het opheffen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) wordt van verschillende en soms onverwachte kanten gepleit voor meer beleidsaandacht voor het woningtekort en het ordenen van de ruimte. Zo pleit NVM nu al een paar jaar voor meer regie op de woningmarkt, maar vooralsnog is daar geen sprake van. Waar Nederland in de vorige eeuw bekend stond om actief, centraal gestuurd woningbouwbeleid (groeikernen, VINEX-locaties) en ruimtelijke restricties (Rijksbufferzones, Groene Hart) stonden de afgelopen decennia in het teken van decentralisatie en deregulering. De Vrije Universiteit Amsterdam doet onderzoek naar de gevolgen van deze beleidswijzingen voor de omvang en locatie van woningbouw. In dit artikel presenteren wij enkele resultaten uit dat onderzoek en gaan we in op de volgende vragen:

1. Hoe heeft de woningvoorraad zich sinds 2000 ontwikkeld?
2. Op wat voor locaties zijn die woningen gerealiseerd?
3. Hoe verhouden de ontwikkelingen in de grootstedelijke regio’s zich tot die daarbuiten?
4. Hoe heeft de betaalbaarheid van woningen zich ontwikkeld?
Original languageDutch
Pages (from-to)77-81
Number of pages5
JournalSERVICE Magazine
Volume27
Early online date14 Apr 2020
Publication statusPublished - Sep 2020

Cite this