YAG-laser versus ultrasoon scaler

A. Kubiczek, H.W. Kersten

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van de effectiviteit van een Yag laser en een ultrasoon apparaat op de reductie van parodontale pockets bij de adulte parodontitispatiënten met pocketdieptes vanaf vijf millimeter. Na het uitvoeren van de selectieprocedure en -analyse door middel van inclusie- en exclusiecriteria zijn er zeven studies relevant bevonden voor dit literatuuronderzoek. Om de probleemstelling goed te kunnen beantwoorden zijn er klinische parameters, zoals plaque, bloeding en pocketdiepte geëvalueerd en is daarnaast per onderdeel een meta-analyse gemaakt. Er kan geconcludeerd worden dat een Yag laser geen aanvullend effect heeft op de reductie van parodontale pockets bij patiënten met adulte parodontitis met pockets vanaf vijf millimeter in vergelijking met een ultrasone scaler. Er zijn geen significante verschillen aantoonbaar tussen beide interventies.
Original languageDutch
Pages (from-to)20-28
JournalQuality Practice. Nascholingstijdschrift voor mondhygiënisten
Volume1
Issue number4
Publication statusPublished - 2009

Cite this