Zinnig Ondernemen. Het reflexieve handelen als grondslag voor de continuïteit van ondernemingen

J. van Diest

  Research output: PhD ThesisPhD-Thesis – Research internal, graduation external

  Abstract

  De auteur geeft een (cultuur)filosofische analyse van hedendaagse managementliteratuur en organisatietheorieën. De overheersing van het technische denken in de moderne cultuur wordt aan de kaak gesteld. Vervolgens wijst hij op wegen die tot een zinvol alternatief kunnen leiden. Beargumenteerd wordt dat reflexief handelen (het vermogen tot nadenken over zin, tot creativiteit en persoonlijk contact) belangrijker wordt voor het voortbestaan van een onderneming dan de inzet van klassieke kapitaalgoederen als grondstoffen en machinerie. Gevolg hiervan is dat medewerkers maar ook klanten in toenemende mate invloed krijgen op de aard en continuïteit van een onderneming.

  Het boek is geschikt voor degenen die zich in de cultuurfilosofische achtergronden van hedendaagse organisaties willen verdiepen en zoeken naar nieuwe wegen.

  Onder andere de volgende onderwerpen komen in dit boek aan de orde:
  • Overzicht van geschiedenis van de organisatietheorie
  • State of the art van de hedendaagse managementliteratuur
  • Kritiek op de moderniteit en de autonomiegedachte
  • Het handelingsbegrip van Hannah Arendt als aanzet tot een alternatief van de moderniteit
  • Grondelementen voor een nieuw begrip van organisaties
  • De continuïteit van ondernemingen als vraagstuk van ‘zinnig’ handelen.
  Original languageDutch
  QualificationPhD
  Awarding Institution
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  Supervisors/Advisors
  • Karskens, M., Supervisor, -
  • Dankbaar, B., Supervisor, -
  Award date27 Oct 1997
  Place of PublicationAssen
  Publisher
  Publication statusPublished - 1997

  Bibliographical note

  ‘Een interessante poging om gedachten uit de grote filosofische traditie te verbinden met actuele bedrijfseconomische vragen’ Ludwig Heyde, hoogleraar aan de factulteit der Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Nijmegen

  ‘Nu het postmodernisme over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn, neemt gelukkig de belangstelling voor zingevingsvraagstukken weer toe, ook in het bedrijfsleven. Van Diest is er in geslaagd om vanuit verschillende waardenperspectieven helder aan te geven hoe het betekenis geven aan het handelen in en van organisaties begrepen kan worden’ Mathieu Weggeman, hoogleraar aan de faculteit Technology Management van de Technische Universiteit Eindhoven
  Naam instelling promotie: Radboud Universiteit Nijmegen
  Naam instelling onderzoek: Radboud Universiteit Nijmegen

  Cite this